Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2014

prosper

śmieszki na planie
Reposted fromczinok czinok viaero-Neo ero-Neo

July 18 2014

prosper
prosper
prosper
7562 a3f9 390
Reposted fromsexysushi sexysushi viafine-arts fine-arts
7732 5c00 390

pre-raphaelisme:

The Roll of Fate by Walter Crane

Reposted fromsexysushi sexysushi viafine-arts fine-arts
prosper
1812 e281 390
Dali, Picasso, Van Gogh
Reposted frompiksele piksele viafine-arts fine-arts
prosper
by Meghan Howland
Reposted fromhalucine halucine viafine-arts fine-arts
prosper
7853 cb23 390
Dali Atomicus
Reposted fromapatia apatia viafine-arts fine-arts
prosper
0926 5779 390
Reposted fromryba ryba viafine-arts fine-arts
prosper
4485 daea 390
Reposted fromnyaako nyaako viafine-arts fine-arts
prosper
Na samą myśl, że muszę kimś zostać, ogarniał mnie nie tylko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zostanę prawnikiem, radnym, inżynierem czy czymś takim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w strukturę rodzinną. Codziennie będę chodził do pracy i wracał. Niemożliwa sprawa. 

— Charles Bukowski
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa
prosper
8080 65c6 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa
prosper

Nie pytaj mnie czy możesz mnie pocałować.

To tak jakby zapytać dziecko, czy chce cukierka.

Ono zawsze ma ochotę na słodycze.

http://magdafaustyna.blog.onet.pl/
Reposted fromresort resort viailoveyou iloveyou
prosper
Nie lubię gdy pościel przestaje Tobą pachnieć.
— Sosza [ www.przemijamy.blog.onet.pl ]
Reposted fromresort resort viailoveyou iloveyou
prosper
Chcę koc nad rzeką i Ciebie na nim.
— Tak banalnie, a jak idealnie.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viailoveyou iloveyou
prosper
1596 828c 390
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
3936 21f5 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viailoveyou iloveyou
prosper

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viailoveyou iloveyou
prosper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl