Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

prosper
9723 7917 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
prosper
4510 d2a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
prosper
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver
prosper
0521 1796
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaToshi Toshi
prosper
Reposted frommadialene madialene viaToshi Toshi
prosper
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaToshi Toshi
prosper
0634 1d47 500
Reposted fromnyaako nyaako viaToshi Toshi
prosper
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaToshi Toshi
prosper
prosper
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahereyes hereyes
prosper
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
prosper
4005 07c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
prosper
9255 8315 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
prosper
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
prosper
0885 41bf
magic tree
prosper
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viahereyes hereyes
prosper
Reposted frombluuu bluuu viahereyes hereyes
prosper
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viahereyes hereyes
prosper
(...) nie później, nie kiedyś, nie za kilka lat, nie kiedy będzie lepsza pora, nie kiedy życie stanie się łatwiejsze, tylko właśnie teraz. 
— E. Gilbert
Reposted frombzdura bzdura viahereyes hereyes
prosper
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl